Ajai Dave

Work at SAYAJI SAMACHAR

Ambu Patel

Baroda shaher youth Vice president-senior at BJP

Nikunj Patel

Working as Senior Engg at Diebold System Pvt. Ltd.

Sharad Brahmbhatt

Work at ABB

Kaushal Shah